NAJAVA AKCIJE: OZREN (Leskovik 1174m) nedelja, 20. jun

Planina Ozren se nalazi u jugoistočnoj Srbiji,  (mada ima više planina sa tim nazivom), a najviši vrh je Leskovik (1174 mnv). Vrh se nalazi na jugozapadnom delu planine. Ozren se pruža pravcem od severozapada ka jugoistoku u dužini od 15 km i odvaja sokobanjsku kotlinu od aleksinačke.

Spada u Karpatsko-balkanske planine I pripada zapadnom planinaskom nizu. Predstavlja  venačnu, antiklinalnu planinu. Kao I druge planine zapadnog niza, sastavljen je od krečnjaka različite starosti (trijas, jura i kreda). Planina je najviše blagih kontura, ali se na jugozapadnom delu nalaze strmi krečnjački odseci. Jedna jeod najšumovitijih planina, a dominira bukova šuma (severoistočna strana). 

            Najbliže mesto za uspon na Leskovik je Lipovac, od koga je vrh udaljen oko 4km, a sa sokobanjske strane visoravan Vlasina, koja odvaja Ozren i najbližu planinu Devicu. Ozren osim prelepih predela i izletišta (uz puno ozona) nudi i niz kulturno-istorijskih sadražaja. Iznad manastira su ostaci stare Lipovačke kule, dok su na sokobanjskoj strani Soko grad, manastir Jermenčić, prirodni spomenik Ripaljka.

O manastiru  više na:

http://manastiriusrbiji.com/manastir-lipovac/

https://manastir-lipovac.org/

PLAN  AKCIJE:

05:30 Polazak od lokomotive (polazak iz G. Milanovca u 05:00). Vožnja Čačak – Kruševac – Aleksinac – selo Lipovac (manastir Sveti Stefan iz XIV veka), sa jednom usputnom pauzom.

Polazak na pešačenje oko 09:00 od manastira (395 m.). Obroncima Ozrena izlazi se na greben, kojim se stiže na Leskovik (1174m), najviši vrh planine. Nakon odmora silazak na polaznu tačku pored ostataka starog Lipovačkog grada i vidikovca Krst.

Staza je kružna, ukupne dužine oko 16 km, uz visinsku razliku pri usponu od oko 850 m.

Po završetku pešačenja polazak za Čačak, dolazak u večernjim satima..

 Prijave: najkasnije do četvrtka 17. juna na 060 064 24 03 (Miroslav Paunović)  uz akontaciju od 1.000 din.

Cena prevoza: oko 1.200 din. popunjeno vozilo (20 sedišta), ili oko 1.400 din. (16 sedišta). Konačna cena zavisi od broja učesnika. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u protivnom ostaje obaveza nadoknade organizatoru u iznosu od 1.000 dinara na ime akontacije.

Ishrana: Sve vreme u sopstvenoj režiji. Duž staze nema vode za piće, tako da je potrebno uzeti pri polasku, kod manastira.

Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica, planinarska kartica sa članarinom za 2021. god.

Oprema: Lični pribor, planinarska oprema prilagođena stazi i vremenskim uslovima, rezervna odeća i obuća....

Organizator zadržava pravo izmene plana

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD ,,Kablar’’.

Akcija se realizuje uz obavezu sprovođenja svih preventivnih mera u pogledu aktuelne epidemiološke situacije, kao i u skladu sa odlukama i preporukama nadležnih državnih organa.

Organizator akcije i vođa puta: Miroslav Paunović    060 064 24 03

Vodič na stazi: PSK ,,Brđanka’’ Aleksinac

Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.
Ozren 2021.

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo