NAJAVA AKCIJE: TARA, ZVIJEZDA subota, 27. jun

Janjač (1473m), Veliki Stolac (1673m)

JANJAČ je jedan od najviših vrhova Nacionalnog parka Tara i jedan od najlepših vidikovaca. Nalazi se u Zaovinama, iznad Gornjih Karaklija, na samoj granici Srbije i Republike Srpske (BiH). Do njega se stiže uređenom tematskom stazom kroz selo Karaklije. Sa vrha se pruža izuzetan panoramski pogled na atar sela Zaovine i masiv Tare, a sa druge strane na reku Drinu i Višegrad.

ZVIJEZDA je planina u Zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni i Hercegovini, predstavlja zapadni nastavak planine Tare. Nalazi se severno od Višegrada, u trokutu između sela Rastište, Jagoštica i kanjonskog dela Drine (vrh Veliki kraj, 1444 m). Ponekad se naziva i "visoka Tara". Njen najviši vrh Veliki Stolac (1673 m) nalazi se na teritoriji BiH., dok se ostali viši vrhovi - Kozji rid (1591 m), Pivnice (1575 m), Mrka kosa (1545m), nalaze na teritoriji Srbije. Delovi planine koji se nalaze u Srbiji pripadaju nacionalnom parku "Tara".Spada u najšumovitije planine Evrope. Na planini se nalazi Kanjon Zvijezde, najveći vertikalni kanjon u Srbiji, otkriven 12. juna 2010. godine.

PLAN AKCIJE:

Polazak od lokomotive u 06:00 (doći 15 min. pre polaska). Vоžnjа Čаčаk – Užicе – Krеmnа – Мitrоvаc – Zаоvinе (zaseok Karaklije), uz jednu kraću pauzu. Pоlаzаk nа pеšаčеnjе oko 09:30.

Stаzа od zаsеоkа Donje Kаrаkliје vodi dо vidikоvcа Јаnjаč (1473m) gdе је prеdviđеnа pаuzа zа dоručаk. Zatim se preko lokaliteta Dikаva izlazi na vrh Veliki Stolac (1673m), najviši na čitavom masivu Tara - Zvijezda.  Kraće zadržavanje i povratak sa vrha istоm stаzоm dо Dikаvе, tako da učesnici koji ne žele da idu do  samog vrha, mogu sačekati grupu u povrtaku. Povratak na polaznu tačku gde će čekati vozilo.

Staza je srednje težine, duža varijanta je oko 18km, a kraća oko 10km uz uspon od oko 550 metara.

Povratak u Čačak u večernjim satima uz jednu pauzu..

Prijave: Najkasnije do srede 24.juna, na sastanku ili na  064 864 10 82 (Radoš Jugović), uz obaveznu akontaciju od 1.000 din.

Cena prevoza: Oko 1.100 din. u varijanti popunjenog vozila. Konačna cena zavisi od broja učesnika. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u protivnom akontacija se ne vraća.

Ishrana: Sve vreme u sopstvenoj režiji. Duž staze nema vode za piće, poneti dovoljnu količinu.

Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica, planinarska kartica i plaćena članarina za 2020. godinu.

Oprema: Lični pribor, planinarska oprema prilagođena vremenskim  uslovima (zaštita od sunca, i kiše...), rezervna odeća i obuća....

Organizator zadržava pravo izmene plana.

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD ,,Kablar".

Vođa puta i organizator akcije: Radoš Jugović, 064 864 10 82

Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.
Tara 2020.

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo