NAJAVA AKCIJE: BOBIJA, JABLANIK subota, 13. jun

Bobija je planina u Zapadnoj Srbiji, nalazi se u predelu Azbukovica između desne obale Drine, Sokolskih planina, Jablanika, Medvednika i kanjona Trešnjice. Od Ljubovije je udaljena 30 km, a od Bajine Bašte i Valjeva koji kilometar više. Najviši vrh je Tornička Bobija 1272 mnv.Bobiju krase četinarske i bukove šume, pašnjaci i proplanci. Najveća sela su Donji i Gornji Savkovići i Gornje Košlje.

Jablanik pripada Valjevskim planinama. Nalazi se severozapadno od Povlena i pruža se pravcem severozapad – jugoistok, veoma je pogodna za šetnje. Najviši vrh je Jablanik 1274m. Gotovo do samog vrha planine prostiru se kontinualne šume bukve, čija su pojedina stabla visoka i do 30 metara. Najviši delovi planine obrasli su travom. Ispod najvišeg vrha su dobro očuvani tragovi rovova, verovatno iz perioda Prvog svetskog rata. Sa vrha Jablanika se pruža lep pogled na ostale Valjevske planine, kao i na dolinu Kolubare i predeo prema Valjevu.

 

PLAN AKCIJE:

Polazak od lokomotive u 06:00 (doći 15 min. pre polaska). Prevoz  Čačak - Užice  – Rogačica - Ljubovija, uz jednu kraću pauzu.

Oko 09:30  polazak na pešačku turu od planinarskog doma Dobra voda. Izlazak na Torničku Bobiju (1272m), kraće zadržavanje. Povratak na polaznu tačku gde će čekati vozilo.

Staza je kružna, dužine oko 10 km, visinska razlika oko 400 m u usponu  i silasku. 

Nakon silaska vožnja do domaćinstva u podnožju planine Jablanik.  Za zainteresovane planinare organizovan je uspon na najviši vrh Jablanika (1275m) u ukupnom trajanju oko dva sata. Ostatak grupe može sačekati povratak grupe sa uspona, nakon čega sledi prigodno posluženje za sve učesnike.

Povratak u Čačak u večernjim satima.

Prijave: Najkasnije do četvrtka 11.juna, na sastanku ili na  064 852 61 38 (Cane Jovanović), uz obaveznu akontaciju od 1.000 din.

Cena: Prevoz i posluženje oko 1.500 din. u varijanti popunjenog vozila. Konačna cena zavisi od broja učesnika. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u protivnom akontacija se ne vraća.

Ishrana: Sve vreme u sopstvenoj režiji.

Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica, planinarska kartica i plaćena članarina za 2020. godinu.

Oprema: Lični pribor, planinarska oprema prilagođena vremenskim  uslovima (zaštita od sunca, i kiše...), rezervna odeća i obuća....

Organizator zadržava pravo izmene plana.

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD ,,Kablar".

Vođa puta i organizator akcije:  Cane Jovanović, 852 61 38

Vodič na stazi: Dragan Pavlović - Pop

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo