NAJAVA AKCIJE: H O M O LJ E subota, 30. maj Felješana – Breza (808 m) – Crna reka

Felješana  je jedan od najstarijih rezervata u Srbiji i predstavlja očuvanu autohtonu zajednicu mezijske bukve (lat. Fagus moesiacaprašumskih karakteristika. Nalazi se u istočnoj Srbiji, u blizini mesta Debeli Lug kod Majdanpeka. U rezervatu nije dozvoljena aktivnost čoveka, što je omogućilo razvoj šumske zajednice visoke starosti. Pojedina stabla su stara preko 300 godina i visoka preko 40 metara. Rezervat se odlikuje bogatom faunom i važno je područje za sovedetlićemuharice i ostale ptice koje nastanjuju stare šume.

PLAN  AKCIJE:

06:00 polazak od lokomotive (doći 15 min pre polaska). Vožnja Čačak – Kragujevac - Svilajnac – Petrovac – Kučevo – Debeli Lug.

10:00 polazak na uspon..

10: 00 – 17:00 pešačenje

17:00 pakovanje i povratak sa jednom usputnom pauzom

22:30 planirani dolazak u Čačak

Staza:

Uspon kreće nedaleko od sela Debeli lug, na mestu gde se reka Felješana uliva u Crnu reku. Prateći uzvodno njen tok penjemo se ka platou Breze. Oko 14:00 dolazak na vrh Breza (808m) sa koga se pruža pogled na Veliki krš, Borski Stol, Majdapek. Dužina ovog dela staze je oko 7.5 km, uz visinsku razliku pri usponu oko 500 m. Orijentaciono vreme uspona je oko 4 sata. Kraće zadržavanje na vrhu nakon čega sledi silazak u kanjon Crne reke. Prolazak kroz kanjono kolskim putem koji void do magistrale, gde će čekati vozilo.

Ukupna dužina staze oko 15km. Staza nije zahtevna, ali je potrebna odgovarajuća kondicija i oprema za ovakve uspone.

Više na: https://www.stazeibogaze.info/2012/05/20/faljesana-breza-crna-reka/

NAPOMENE :

Prijave: najkasnije do 27. maja, na sastanku ili na tel. 064 864 10 82  (Radoš Jugović) uz obaveznu akontaciju od 1.500 dinara. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u protivnom akontacija se ne vraća.

Cena prevoza: oko 1.600 din. u varijanti popunjenog vozila, konačna cena zavisi od broja učesnika.

Ishrana: U sopstvenoj režiji.

Dokumenta: zdravstvena knjižica, lična karta, planinarska knjižica sa plaćenom članarinom za 2020. god.

Oprema: Lični pribor, planinarska oprema, zaštita od padavina. Poneti rezervnu odeću i obuću. Duž staze nema vode za piće.

Organizator zadržava pravo izmene plana.

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD „Kablar“.

Organizator akcije i vođa puta: Radoš Jugović, 064 864 10 82

 

 

 

 

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo