PLAN AKCIJA - 2011. godina

Ovde možete pogledati Plan planinarske sekcije PD "Kablar"- Čačak za 2011. godinu

Plan izletničke sekcije PD "Kablar"- Čačak za 2011. godinu
M Datum Dan A K T I V N O S T Vođa puta  
JANUAR 2 N Novogodišnji uspon na Kablar(889m) PD Kablar R. Jugović  
9 N Jezdina - Ovčar(985m) PD Kablar D. Urošević  
15 S „Zimski uspon na Rtanj(Šiljak-1565m) P S S V. Milošević RA
22 S Planinarski dom PD Kablar - Čačak PD Kablar D. Urošević  
29 S Markovica - Debela gora - Ovčar Banja PD Kablar D. Urošević  
FEBRUAR 6 N Rudnik(Cvijićev Vrh-1132m) PD Kablar D. Urošević  
13 N Ježevica - Crna stena-929m - m. Stjenik - Karaula PD Kablar D. Urošević  
19 S Suva planina - uspon na Trem(1809m), P S S   RA
27 N Zlatibor, Čuker(1359 m ) u saradnji sa PK Rujno iz Užica PD Kablar PD Rujno  
M A R T 6 N Kosmaj(626m), Avala(506m) PD Kablar V. Milošević  
13 N Vujan(857m) PD Kablar D. Urošević  
20 N Bukulja(Venčac- 696m) PD Kablar M. Bogdanović  
27 N Donja Vrbava, Ješevac(Crni vrh-802m) PD Kablar D. Urošević  
A P R I L 2/3 S/N Proslava 60 god. postojanja PD Kablar PD Kablar    
10 N Rajac, Dobre Vode - Suvobor(866m) PD Kablar D. Urošević  
17 N Stazama 2. Srpskog ustanka PD Rudnik , G.Milanovac PD Rudnik  
25 Pon Mršelji - Maljen, "Tucijada" PD Maglješ , Valjevo D. Urošević TA
M A J 1 N Dom - Ovčar banja(uranak) / Primorska transferzala PD Kablar    
7 S „ 34. Planinarski maraton na Fruškoj Gori“ PSD „Železničar“ Novi Sad V. Milošević RA
15 N Mitrovo polje - Željin(1784m) PD Kablar S. Gujaničić  
21/22 S/N Stol(Goli krš-1155m) PD Kablar M. Bogdanović  
28 S Susret planinara Srbije, Borački krš(515m) PSD FRA PSD FRA TA
J U N 4/5 S/N „Transverzala Josif Pančić-Kopaonik“ PSD „Kopaonik“, Beograd D. Pavlović RA
11 S Suva planina, letnji uspon na Trem(1809) PD Kablar M. Stamenković  
19 N Radočelo(Krivača-1633m) PD Kablar R. Vukosavljević  
24/26 P/N Bugarska - Musala - Rila, Rilska jezera, manastir PD Kablar V. Milošević  
J U L 3 N Uspon na Povlen(Mali Povlen-1347m) PD Kablar D. Urošević  
7 Č "Biljober", letnji uspon na Rtanj(Šiljak-1565m) PD Kablar G. Ševarlić  
10 N Višegrad, Bikavac, Drinom do Žepe(brodom), V. Banja PD Kablar Z. Krndija  
17 N Javor(Vasilin Vrh-1519m) - selo Tisovica - Štitkovo PD Kablar Matijević-Krndija  
22/24 N Prokletije PD Kablar S. Milovanović  
30 S Golija - Izvor Moravice, Kozje stene(1139m) PD Kablar M. Ćojbašić  
A V G U S T 6 S „16. Pohod planinara na Kukavicu“(Vlajna-1442m) PSD Kukavica,Leskovac B. Radovanović RA
12/14 P/N Ohrid PD Kablar M. Paunović  
20 S Rudno Polje, Gostun PD Kablar V. Milošević  
27 S Sinjajevina(Crna Gora) - Memorijal "Dule Krnjajić" PD Kablar D. Urošević  
SEPTEMBAR 9-11 P/N Slovenija, Kamnički Alpi, Laško PD Kablar M. Paunović  
4 N Dobrača - kanjon reke Panjice PD Kablar Teofilović  
17 S Velika planinska trka PD Kablar   TA
25 N Jesenji uspon na Gudurićki vrh(639m), Vrš. Planine PSD Vršačka kula, Vršac M. Bogdanović TA
OKTOBAR 1/2 S/N Gučevo(Crni vrh-779m),Mačkov Kamen, Tršić, m. Tronoša, PD Kablar B. Radovanović  
8 S „49. Jastrebački marš“ PSD „Jastrebac“, Kruševac G. Ševarlić RA
16 N Kopaonik PD Kablar G. Milenković  
23 N Golijska Reka(Jankov Kamen-1833m) - Bojevo Brdo PD Kablar S. Gujaničić  
30 N Jelova Gora - Grad(1022m) sa PK Rujno iz Užica PD Kablar D. Pavlović  
NOVEMBAR 5 S Rogozna, manastir Crna Reka PD Kablar B. Radovanović  
12 S Ribnikarevi dani, Goč PSD Ljukten, Trstenik V. Milošević TA
20 N G. Dubac, Čemerno(Smrdljuč-1579m) PD Kablar S. Gujaničić  
27 N Transferzala"Dule Krnjajić"-Rajac-Torlak-Rajački vis... PD Kablar C. Jovanović  
DECEMBAR 4 N Tučkovo - Orovica(856m) - Kablar(889m) PD Kablar D. Urošević  
11 N Guča - Krstac - Bjeloševac - Lučani PD Kablar S. Milovanović  
18 N Vujetinci - Ostrica(802) - Bukovik(850m) - Vujan(857m) PD Kablar R. Jugović  
           
RA - Republička akcijaU TOKU GODINE MOGUĆE SU IZMENE PLANA,SHODNO NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA
TA - Tradicionalna akcija

Velika planinska trka

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo