UČEŠĆE PD ,,KABLAR'' NA REPUBLIČKIM AKCIJAMA U 2019.

01. Broj  učešća  društava  na  RA

02. Tabelarni  prikaz  broja  učesnika  na  RA

03. Plasman  društava  po  ukupnom  broju  učesnika  na  RA

04. Konačna  rang  lista  učešća  na  RA  za  2019. godinu