Viber zajednica

Reke

  REKA DUŽINA SLIV GLAVNA PRITOKA
1 Dunav 2888 Crno more Tisa
2 Tisa 1026 Crno more Begej
3 Sava 990 Crno more Drina
4 Velika Morava 493 Crno more Južna Morava
5 Drina 487 Crno more  
6 Tamiš 359 Crno more Brzava
7 Drim 335 Jadran Klina
8 Zapadna Morava 308 Crno more Ibar
9 Južna Morava 295 Crno more Nišava
10 Ibar 276 Crno more Sitnica
11 Begej 254 Crno more Novi Begej
12 Lim 220 Crno more Uvac
13 Nišava 218 Crno more Temštica
14 Timok 203 Crno more Crni Timok
15 Bosut 186 Crno more Studva
16 Beli Drim 175 Jadran Klina
17 Brzava 166 Crno more  
18 Mlava 158 Crno more Vitovnica
19 Toplica 130 Crno more Kosanica
20 Pek 129 Crno more Jagnjilo
21 Plazović 129 Crno more  
22 Pčinja 128    
23 Hepa 124 Crno more  
24 Kolubara 123 Crno more Tamnava
25 Uvac 119 Crno more Tisnica
26 Zlatica 117 Crno more  
27 Beli Timok 115 Crno more Trgoviški Timok
28 Karaš 110 Crno more Ilidija
29 Krivaja 109 Crno more  
30 Golijska Moravica 98 Crno more Ðetinja
31 Čik 95 Crno more  
32 Rasina 92 Crno more  
33 Sitnica 90 Crno more Lab
34 Tamnava 90 Crno more Ub
35 Temštica 86 Crno more Dojkinička reka
36 Jablanica 85 Crno more Čokotinska reka
37 Crni Timok 84 Crno more Zlotska reka
38 Nadela 81 Crno more  
39 Jasenica 79 Crno more Kubršnica
40 Jadar 79 Crno more Rakovica
41 Gruža 77 Crno more Kotlenjača
42 Lepenac 75   Nerodimka
43 Đetinja 75 Crno more Skrapež
44 Veternica 75 Crno more Sušica
45 Jerma 74 Crno more Zvonačka reka
46 Lab 72 Crno more Kačandolska reka
47 Rzav 72 Crno more White Rzav
48 Pusta reka 71 Crno more  
49 Visočica 71 Crno more Dojkinička reka
50 Mostonga 70 Crno more  
51 Kereš 70 Crno more  
52 Radika 70 Jadran  
53 Vlasina 68 Crno more Lužnica
54 Resava 65 Crno more  
55 Jegrička 65 Crno more  
56 Svrljiški Timok 64 Crno more  
57 Dragovštica 63   Ljubatska reka
58 Pećka Bistrica 62 Jadran  
59 Klina 62 Jadran  
60 Рзав 61 Crno more Mali Rzav
61 Studenica 60 Crno more Brusnička reka
62 Raška 60 Crno more Deževska reka
63 Sokobanjska Moravica 58 Crno more  
64 Ub 57 Crno more  
65 Lugomir 57 Crno more Županjevačka reka
66 Jerez 56 Crno more  
67 Jasenička reka 55 Crno more  
68 Dečanska Bistrica 53 Jadran Kožnjarska Bistrica
69 Jarčina 53 Crno more  
70 Budovar 52 Crno more  
71 Drenica 51 Crno more Vrbovačka reka
72 Ralja 51 Crno more  
73 Erenik 51 Jadran Loćanska Bistrica
74 Porečka reka 50 Crno more Crnajka
75 Trgoviški Timok 50 Crno more Žukovska reka
76 Skrapež 48    
77 Galovica 47    
78 Kalenićka reka 45    
79 Pepeljuša 45    
80 Rača, 44    
81 Toponička reka, 43    
82 Čemernica 43    
83 Kubršnica 42    
84 Jezava 42    
85 Nerodimka 41    
86 Tegošnica 41    
87 Zamna, 41    
88 Belica, 40    
89 Kutinska reka, 40    
90 Lužnica (Vlasina)m 39    
91 Kosanica 38    
92 Dobrava 38    
93 Studva 37    
94 Turija (Kolubara) 36    
95 Prizrenska Bistrica, 35    
96 Dičina 35    
97 Kriva reka 35    
98 Ljuboviđa 34    
99 Zasavica 34    
100 Kudoš 34    
101 Kamenica (W.Morava) 34    
102 Poblačnica-Ustibarska 34    
103 Barbatovačka reka 34    
104 Rupska-Kozarska reka 34    
105 Peštan 33    
106 Bela reka (Mačva) 33    
107 Kačer 32    
108 Jovanovačka reka 31    
109 Ljig 31    
110 Bitva 31    
111 Vizelj 31    
112 Petrovačka reka 31    
113 Topčiderska reka 30    
114 Crnica 30    
115 Miruša 30    
116 Plavska reka 30    
117 Likodra 30    
118 Gračanica 30    
119 Gradac 30    
120 Konjska reka 30    
121 Turija 30    
122 Zlotska reka 30    
123 Gračanica 30    
124 Trnovačka reka 30    
125 Guzajna 29    
126 Osanica 29    
127 Vrla 28    
128 Slatinska reka 28    
129 Ribnica (Kolubara) 28    
130 Vrla 28    
131 Velika-Slatinska reka, 28    
132 Lešnica 28    
133 Veliki Begej 27    
134 Resavica 27    
135 Preševska Moravica 27    
136 Rogačica 27    
137 Vukodraž 27    
138 Ravanica 26    
139 Sibnica 26    
140 Šelovrnac 25    
141 Jošanica 25    
142 Dojkinička reka 25    
143 Lužnica (Skrapež) 25    
144 Čikas 24    
145 Radovanska reka 24    
146 Jablanica (Valjevo) 24    
147 Despotovica 24    
148 Ribnica (Ibar) 23    
149 Crnajka 22    
150 Deževka 22    
151 Cernica 22    
152 Vratna, 22    
153 Jelašnica (J.Morava) 21    
154 Borovštica 20    
155 Vranj 20    
156 Mileševka 20    
157 Bistrica-Boroštica 20    
158 Sutjeska 20    
159 Blatašnica 18    
160 Vučjanka 18    
161 Keveriš 17    
162 Gradska reka 17    
163 Krivaja (Syrmia) 16    
164 Ponjavica 16    
165 Ostružnička reka 15    
166 Ljukovo 14    
167 Bolečica 12    
168 Rakovički potok 8,5    

Velika planinska trka

Broj pregleda članaka
778271

Informacije o klubu i aktivnostima
USLUŽNI TELEFON: 064 852 6048
ADRESA: Braće Glišića 6, Čačak 32000 TEKUĆI RAČUN: 155-3126-41 HALKBANK,
MAIL: pdkablarcacak@gmail.com

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo